Leiden aan het nadenken over mogelijke regels Airbnb

Momenteel is er nog weinig overlast waar te nemen door het toeristische verhuur van woningen. Toch denkt de gemeente Leiden erover om regels op te stellen met betrekking tot de verhuur via de populaire site Airbnb, net als in Amsterdam al het geval is. Daarmee wordt vast vooruit gelopen op het vaststellen van landelijke regelgeving, dat na verwachting nog zo’n twee jaar zal gaan duren. Momenteel worden er in Leiden zo’n driehonderd woningen verhuurd via sites als Airbnb en Wimdu.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad nu middels een brief over de stand van zaken. De raad zal uiteindelijk moeten bepalen of Leiden alvast regels op gemeentelijk niveau wil gaan opstellen of niet. De regels kunnen dan bestaan uit een maximum van zestig dagen verhuur per jaar en het toestaan van een groepsgrootte van maximaal vier personen tegelijk. Het handhaven van deze regels is volgens wethouder Robert Strijk weer een ander verhaal. “Om de regels te kunnen handhaven moet je veel capaciteit opzetten. Dat is voorlopig niet wat wij voorstellen. We stellen de regels wel, maar gaan er nog niet actief achteraan. Maar als er dan een klacht komt vanuit de buurt hebben we wel de middelen om tegen de overlast op te kunnen treden. Het helpt om te kunnen handhaven.”

 

Bron: Sleutelstad.nl